.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

   

  PSZCZÓŁKI

       grupa 8: dzieci  6 - letnie   

     Grupa 8 to dzieci 6- letnie, które uczęszczają do przedszkola tylko na pięć godzin. W ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Swoje umiejętności rozwijać będą pod czujnym okiem pani Krysi. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem radości.

 

Uwaga Rodzice

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z nauczycielką o swoim dziecku, czekają na Was:

Krystyna Grodzka –   środa 12.00- 12.30

 

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na czerwiec 2019 roku.

Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie. Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie.

Kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata. Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy).

Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą.

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie. Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, poruszania się po szlakach turystycznych, bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach. Wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw.
Rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów.
Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur, stosowanie nazw dni tygodnia, tworzenie kalendarza letniej pogody, posługiwanie się modelami monet i banknotów. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”.
Identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania.
Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek  w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej; rozumienia żartów słownych i obrazkowych.
Przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy.

 

Tematyka:

 
1. Dzień Dziecka.
2. Zwierzęta małe i duże.
3. Lato.
4. Wakacje! 

Nauka wiersza: Idziemy do szkoły
Nauka piosenki: Hej, przedszkole ukochane

 

          Idziemy do szkoły

Idziemy do szkoły, do jasnych klas
Każdy radosny, każdy wesoły
Nauka czeka nas
I książeczka ta prawdziwa
Mądra literką nas wola
Zeszyt, pióro, ołówek nas wzywa
Wzywa nas szkoła.

I znów tu małe dzieci
Na tych krzesełkach zasiada
Czas im przyjemnie zleci
Wesoło bawić się będą
A my wspominać będziemy
Nasze kochane przedszkole
Bo już naprawdę idziemy
Na szóstkach uczyć się w szkole.

 

 

 

Hej, przedszkole ukochane

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki,
a ty już kończysz swe siedem lat,
żegnasz zerówkę lub sześciolatki
i zaraz ruszysz dalej w świat.

Ref.: Hej przedszkole ukochane,
co bez ciebie zrobię ja?
Może jednak tu zostanę
jeszcze rok lub dwa.

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie,
na dworze lata nadchodzi dzień,
dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
przedszkole właśnie kończy się…

3. Rzec: „do widzenia” trzeba na drogę,
bo po wakacjach nie wrócisz już.
Wspominaj często przedszkolne progi,
by miłych wspomnień nie krył kurz.