.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

Nauczyciele i inni   pracownicy przedszkola

 

 

Przedszkole zatrudnia 28 osób, w tym:  14 nauczycieli (łącznie z dyrektorem),
14 pracowników obsługi (8 woźnych, kucharz, 3 pomoce kucharza, intendentka, konserwator).

 

 

DYREKTOR:

mgr Grażyna Czaja - nauczyciel dyplomowany

 

 

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr Małgorzata Barć nauczyciel dyplomowany

mgr Natalia Biela- nauczyciel kontraktowy

lic. Krystyna Grodzka nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Kamińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Kasprowicz nauczyciel dyplomowany

lic. Bożena Niedziałek - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Pasternak - nauczyciel dyplomowany

lic. Wiesława Ptak - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Sanecka- Zubek - nauczyciel stażysta

mgr Magdalena Szczepan- nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Szpakowska- nauczyciel dyplomowany

mgr Angelika Trojnar - nauczyciel kontraktowy

mgr Marcelina Wapińska - nauczyciel kontraktowy

 

 

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe:  

 

punktor

dziewięć nauczycielek posiada wyższe wykształcenie magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,

punktor

pięć nauczycielek posiada wyższe wykształcenie zawodowe - licencjat, specjalność - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,

punktor

dwie nauczycielki ukończyły studium wychowania przedszkolnego,

punktor

jedna nauczycielka posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej
w zakresie wychowania przedszkolnego,

punktor

jedna nauczycielka ukończyła studia podyplomowe: „Przygotowanie do kształcenia zintegrowanego”,

punktor

jedna nauczycielka ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki,

punktor

jedna nauczycielka posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej,

punktor

jedna nauczycielka ukończyła studia podyplomowe:Tyflopedagogika,

punktor

wszystkie dbają o swój rozwój zdobywając kolejne szczeble awansu zawodowego.

 

 

Ponadto kadra pedagogiczna dba o własny rozwój zawodowy i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert różnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach.

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

punktor

WOŹNE :

punktor

Krystyna Burdacka

punktor

Irena Czarnik

punktor

Renata Czech

punktor

Justyna Gierlak

punktor

Barbara Kiernicka

punktor

Halina Pizło

punktor

Anna Szłapa

punktor

Anna Ziobro

punktor

punktor

INTENDENTKA: Małgorzata Dec

punktor

KUCHARZ: Dariusz Kowal

punktor

POMOC KUCHARZA: Bożena Wapińska

punktor

                     Barbara Gierlak

                          Anna Nieroda

punktor

KONSERWATOR: Marek Durlak

 

Personel pomocniczy zajmuje się planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości itp. Dba m.in. o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.