.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

 

  Działania wychowawcy są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka. 

  Dostrzegamy i wykorzystujemy indywidualne różnice między wychowankami. 

  Dostosowujemy nasze działania do możliwości i potrzeb konkretnego dziecka. 

  Respektujemy prawa dziecka. 

  Inspirujemy twórczą i poznawczą aktywność dziecka. 

  Rozwijamy zdolności i zainteresowania naszych wychowanków. 

  Wspieramy rodzinę dziecka w jego wychowaniu. 

  Wspomagamy dziecko, jego rodzinę w sytuacjach życiowo dla nich trudnych.