.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

 

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 1630. Pobyt
w nim upływa dzieciom na zabawach oraz zajęciach zaplanowanych i inspirowanych przez nauczycielki. Rozkład dnia
dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania dzieci i rodziców. Przedszkolaki mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. W pracy wychowawczej    i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Organizowane zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

od godziny 600 do godziny 900 

  W godzinach porannych odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno - kompensacyjnym, porządkowym, w zależności od potrzeb wychowanków. Dzieci mają możliwość podejmowania zabaw swobodnych, organizowanych z własnej inicjatywy , czasami także z udziałem kolegów z innych grup. To także dobry moment na rozmowy indywidualne nauczyciela z dzieckiem, podejmowane przez obie strony. W tym czasie odbywa się realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi zdolnymi oraz
z deficytami rozwojowymi. Ranek kończy się śniadaniem.

od godziny 900  do godziny 1200 

  Po śniadaniu organizowane są zajęcia wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńcze, w ramach których dzieci podejmują działania we wszystkich sferach aktywności. Na przestrzeni całego tygodnia nauczyciel organizuje działalność dzieci rozwijającą ich kompetencje w zakresie edukacji umysłowej, społeczno- moralnej , zdrowotnej, estetycznej ( muzycznej i plastyczno- technicznej) kładąc szczególny nacisk na indywidualizację potrzeb, integrację poszczególnych treści oraz wyzwalanie potencjału twórczego wychowanków. To także zabawy zorganizowane i swobodne
w sali lub ogrodzie przedszkolnym. O godzinie 1130 obiad.

od godziny 1200 do godziny 1630 

  Czas zajęć popołudniowych przeznaczony jest  na leżakowanie
w grupie dzieci młodszych, natomiast w grupach dzieci starszych na poobiedni relaks. Przy sprzyjających warunkach dzieci korzystać mogą także z zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub uczestniczyć
w wycieczkach, spacerach. O godzinie 1430 podwieczorek. Czas popołudniowy wypełniają także swobodne zabawy inicjowane przez dzieci. To także czas na zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach, a w sześciolatkach odbywają się również zajęcia utrwalające. Następuje także rozchodzenie się dzieci.